Twee bewoners van Heveadorp, Wim Schoonderbeek en Wim Huysman, hebben een onderzoek gestart naar de mogelijkheden in Heveadorp voor een gezamenlijke aanpak van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Hiermee is Heveadorp, na een initiatief in Oosterbeek zuid, de tweede buurt waar inwoners gezamenlijk werken aan het verduurzamen van hun buurt. Daarbij worden de ervaringen van dorpsgenoten en deskundigen uitgewisseld en wordt eigen onderzoek gedaan. Alle bewoners zijn via een flyer op de hoogte gebracht van dit initiatief. Van de 300 woningen heeft al 25% positief gereageerd. De bewoners ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang.

Bij vijf representatieve woningen is het warmteverlies gemeten. De meetresultaten en oplossingen voor energiebesparing zijn besproken met bewoners van vergelijkbare woningen. Hiernaast wordt onderzocht wat het toepassen van zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen kan opleveren. Circa 75% van de woningen in Heveadorp, exclusief de rietenkapwoningen, blijkt geschikt voor zonnepanelen.

Ook subsidies, goedkope financiering en de voordelen van gezamenlijke inkoop krijgen ruime aandacht.

Begin maart 2016 was er een voorlichting voor alle bewoners van Heveadorp en kon men intekenen als belangstellende voor verschillende vormen van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

contactadres: heveadorp-energie@xs4all.nl