In de periode september 2020 tot april 2021 organiseert gemeente Arnhem in alle wijken gesprekken over de energietransitie. De gemeente heeft forse ambities om de CO2 uitstoot te verminderen. Energie besparen en hernieuwbare energie opwekken in de gebouwde omgeving zijn belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Er is in Arnhem een verdeling gemaakt tussen wijken die kansrijk zijn om voor 2030 van het aardgas af te gaan en wijken die tussen 2030-2050 van het aardgas af gaan. De keuze heeft te maken met het al dan niet aanwezig zijn van alternatieve warmtebronnen en de ouderdom van de gebouwde omgeving.

In het kaartje kun je de verdeling zien die is gemaakt.

De wijkgesprekken-reeks die nu gaande is, gaat langs de wijken die niet voor 2030 van het aardgas af zullen gaan.

Bij deze gesprekken is steeds de wethouder Energie & Klimaat Cathelijne Bouwkamp aanwezig. Zij vindt het belangrijk in contact te komen en te blijven met bewoners die te maken krijgen met de energietransitie. De gesprekken worden geleid door Niels Götz van bureau 5 plus 1. Ook Energieloket Midden Gelderland is aanwezig in de persoon van David Willemsen om bewoners te wijzen op alle mogelijkheden die het energieloket en Arnhem Aan te bieden hebben. De doelstelling van deze wijkgesprekken is tweeledig:

  • Inwoners en ondernemers informeren over het feit dat de wijk nog niet voor 2030 van het aardgas gaat, maar dat mensen wel kunnen bijdragen door het energieverbruik naar beneden te brengen en energie hernieuwbaar op te wekken.
  • Met inwoners en ondernemers het gesprek aan gaan over de energietransitie, te luisteren wat er speelt, vragen, dilemma's en zorgen van mensen ophalen. Ook in jouw wijk zal er een uitnodiging per brief worden gestuurd voor de wijkgesprekken. Daarin staat hoe je je kunt aanmelden en mee kunt doen. Hopelijk zien we je daar!