Informatie over stand van zaken warmtenet Hoogkamp en Sterrenberg: momenteel doen ingenieursbureaus Witteveen/Bos en IF technology onderzoek naar het warmteplan voor Hoogkamp en Sterrenberg.

Naar het zich laat aanzien is er een flinke onrendabele top, waardoor het de vraag is of dit plan haalbaar is. Voor de Hoogkamp zijn alternatieven zoals een luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp onderzocht. Echter, deze vallen beiden nog duurder uit dan een warmtenet vanwege het vereiste isolatieniveau. Een warmtepomp werkt op een lage temperatuur (50 graden) en dat vereist een goede isolatie en een goed warmte-afgiftesysteem. Vloerverwarming is daarvoor een goede oplossing. Daarnaast moeten radiatoren tenminste van type 21 of hoger zijn (geen ouderwetse plaatradiatoren). Ook is aan te bevelen om de CV installatie waterzijdig te laten inregelen.

Het collectieve warmtesysteem voor Hoogkamp en Sterrenberg wordt onderzocht op de varianten 50 graden, 70 graden of een variabele stooklijn van 50 graden in het laagseizoen en 70 graden in de winter. Bij een warmtepomp is de temperatuur maximaal 50 graden. Hoogkamp en Sterrenberg verwachten de onderzoeksresultaten in de maand oktober te kunnen communiceren.