De bouw van Windpark Koningspleij naast de N325 in Arnhem is gestart. Vanaf februari tot augustus worden er voorbereidende werkzaamheden verricht. De daadwerkelijke opbouw van de windmolens start in augustus. De werkzaamheden die begonnen, betreffen onder meer het aanvoeren van zand en puin voor de kraanopstelplaatsen. Dat zijn verharde vlakken naast de windmolens waarop een kraan komt te staan die de onderdelen van de windmolens omhoog kan hijsen.

Verbindingsweg
Ook wordt deze maand een weg aangelegd die de openbare Nieuwe Havenweg in Arnhem verbindt met de plekken waar de windmolens geplaatst zullen worden. De weg wordt zo’n 5 meter breed en zal voornamelijk gebruikt worden door vrachtwagens die er doordeweeks heen en weer rijden om bouwmateriaal aan te voeren. Vanaf maart worden vervolgens de betonnen fundamenten van de windmolens gestort. De opbouw van de turbines staat gepland voor de maanden augustus tot en met december. Het windpark is naar verwachting eind 2021 of begin 2022 in bedrijf. Dat is ruim negen jaar nadat de eerste plannen voor het windpark kenbaar werden gemaakt. Omwonenden en geïnteresseerden worden binnenkort via een online informatieavond geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden en de eventuele overlast die daarmee gepaard gaat.

Burgers zijn aandeelhouders
In totaal worden er vier windmolens gebouwd aan de Pleijroute, waarvan er drie medegefinancierd zijn door inwoners van Arnhem en omgeving. Zij konden door het kopen van aandelen mede-eigenaar worden van de molens. Uiteindelijk kochten 566 deelnemers 10.168 aandelen à 250 euro per stuk, waarmee ruim 2,5 miljoen euro werd opgehaald door Rijn en IJssel Energie Coöporatie (REIJE), initiatiefnemer van het windpark. De totale kosten van het windpark bedragen 18,6 miljoen euro.

Lees meer op https://www.gelderlander.nl/arnhem/voorbereiding-bouw-windmolens-pleijroute-start-vandaag-turbines-draaien-eind-dit-jaar~a92b9f31/