Per 1 september 2021 is er een nieuwe subsidieregeling in Arnhem waarmee organisaties subsidie kunnen aanvragen voor een duurzaam energieproject in de gemeente Arnhem. Voor de volgende thema's kan subsidie worden aangevraagd:

A. Project voor het ondersteunen van huishoudens met een laag inkomen, bij het verlagen van de energierekening,

B. Project voor het ondersteunen van particuliere woningbezitters en huurders bij verduurzamen van hun woningen,

C. Project om bepaalde doelgroepen te betrekken bij de energietransitie en aan te zetten tot energiebesparing.

Voor deze thema's gelden voor 2021 de volgende subsidieplafonds: A: € 150.000,-, B: € 30.000,- (subsidie is maximaal € 90 per huishouden), C: € 30.000,-.

Voorwaarden en meer informatie

Het moet gaan om een project:

zonder winstoogmerk,
dat aangevraagd wordt door een organisatie werkzaam op het gebied van verduurzamen en daar ervaring mee heeft in Arnhem,
dat bijdraagt aan de Energie- en Social Return doelstellingen van de gemeente Arnhem,
dat zich afspeelt in de gebouwde woonomgeving,
dat ten dienste staan van bewoners/huishoudens van de gemeente Arnhem.
Meer informatie is te vinden in de regeling:

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR661490/1
en in de Algemene Subsidie Verordening (ASV):

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR419457/1
Check ook de website van de gemeente Arnhem

Aanvragen

Aanvragen kunnen vanaf 1 september 2021 worden ingediend door een e-mail, met als bijlagen een ondertekende brief en een projectplan (dat voldoet aan de bovengenoemde regeling en de ASV), te sturen naar info@arnhemaan.nl.

Organisaties die een aanvraag willen indienen worden uitgenodigd in vooroverleg te gaan met medewerkers van het Team Wijkgerichte Energietransitie (Team WET).

Daarvoor kan een e-mail worden gestuurd naar marc.van.der.burght@arnhem.nl

Kijk voor meer informatie op: https://www.arnhemaan.nl/nieuws/subsidieregeling-duurzame-projecten-geme...