De Renkumse wijkinitiatieven laten voor de verschillende woningtypes in hun wijk een duurzaamheidsadvies opstellen. Zo kunnen meerdere woningeigenaren hun voordeel doen met één advies. De adviezen worden betaald vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik (RRE).
In Renkum werken de wijkinitiatieven Werkgroep Duurzaam Fluitersmaat (Renkum), Clusterwoningen Doorwerth, Duurzame SteK (Oosterbeek), Hevea Initiatief, Duurzaam Weverstraat eo (Oosterbeek) en Duurzame SteK (Oosterbeek) aan de uitvoering van de RRE. Energieloket Midden Gelderland begeleidt hen hierbij. Belangrijk onderdeel van de aanpak van de wijkinitiatieven is het duurzaamheidsadvies voor groepjes woningen.

Voorbeeldwoningen
In de praktijk blijkt het nog best lastig om één advies te maken voor verschillende woningen van hetzelfde type. Waar de ene eigenaar veel verbouwd of verduurzaamd heeft, is de andere woning nog nagenoeg in zijn oorspronkelijke staat. De wijze waarop de bewoners hun woning gebruiken heeft bovendien veel gevolgen voor de terugverdientijd van maatregelen. Daarom laten de wijkinitiatieven de adviezen veelal uitwerken voor één of twee voorbeeldwoningen die nog grotendeels in de oorspronkelijke staat zijn. Andere woningeigenaren kunnen vervolgens op een informatiebijeenkomst aanvullende vragen stellen over hun specifieke woningen, of tegen bijbetaling een advies op maat voor specifieke situatie aanvragen. De wijkinitiatieven hebben bureaus geselecteerd om de adviezen op te stellen en de eerste adviezen zijn gemaakt. De volgende stap is de organisatie van informatiebijeenkomsten voor andere bewoners.

BENG
Het Doorwerthse initiatief pakt het juist anders aan; zij inventariseert eerst de woonwensen van de omwonenden. Hieruit zal zij verschillende ‘woonwensvarianten’ destilleren. Voor iedere variant laat het initiatief vervolgens een advies maken om de woning te verduurzamen tot ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG). Het Energieloket faciliteert de uitwisseling tussen de verschillende initiatieven met de verschillende aanpakken, zodat ze elkaar kunnen inspireren en kennis kunnen uitwisselen.
Naast deze duurzaamheidsadviezen organiseren de wijkinitiatieven nog andere activiteiten in het kader van de RRE, zoals wandelingen met een warmtecamera en workshops over de praktische uitvoering van energiebesparende maatregelen.