Op 6 december was er een online lab over de Regionale Energie Strategie (RES), voor het onderdeel Warmte en de Transitievisies Warmte. Vanuit elke ELMG-gemeenten (Renkum, Rheden, Rozendaal & Arnhem) gaf een bij de Transitievisie Warmte betrokken beleidsmedewerker uitleg, en daarnaast waren bijna 30 pioniers zoals de woonwensencoaches, betrokkenen bij wijkinitiatieven, AANjagers, etc., betrokken bij het Energieloket Midden Gelderland (ELMG) aanwezig.

De beleidsmedewerkers van de gemeentes hebben uitgelegd hoe de stappen van de RES en Transitievisies warmte verlopen. En per gemeente zijn ideeën uitgewisseld over hoe de pioniers en de inwoners in het transitieproces betrokken en meegenomen kunnen worden.

We staan voor een grote transitieopgave. Het is een zoektocht, ook voor de gemeenten. Mooi is om te zien dat het in onze gemeenten, ook een gezamenlijke zoektocht is. Wat dat betreft is er qua beleid, wetgeving, politiek en ook technisch nog veel in beweging.
De Transitievisies Warmte zijn een 1e verkenning. Dit is belangrijk om te noemen. Met de meest logische wijken wordt begonnen. En altijd beginnen met Isoleren is het advies: isoleren, isoleren, isoleren blijft het belangrijkst!

De gemeenten hebben de regisseursrol van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Eind 2021 is het zover, dan moet elke gemeente een TransitieVisie Warmte (TVW) klaar hebben, dat richting geeft in de aanpak voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Daarna volgen de uitvoeringsplannen op wijkniveau. Het wijkuitvoeringsplan wordt samen met de bewoners en gebouweigenaren uit de wijk bepaald. De paden kunnen in de praktijk naast elkaar en door elkaar lopen. Sommige gemeenten zijn al een eind op weg, anderen aan het begin. Zo ook in onze gemeentes.

In de Regionale Energiestrategie zijn de warmtebronnen en vraag op regionaal niveau geïnventariseerd. Dit is van belang voor de Transitievisies warmte, er zijn gesprekken over hoe de bovenregionale en -gemeentelijke bronnen het best verdeeld kunnen worden.

Regelmatig houdt het ELMG zogenaamde pionierslab’s, voor de ‘pioniers’ bij de energietransitie. Wil je hier ook aan meedoen, meld je dan bij het energieloket.

Lees meer op https://prvgelderland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=56...