Provincie Gelderland heeft zich gecertificeerd voor niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Gedeputeerde Jan Markink nam het certificaat maandag 28 september 2020 in ontvangst. In 2030 willen zij een klimaat neutrale organisatie zijn. Dit is een mooie stap in die richting. Ze zijn de 1e overheidsorganisatie die deze plaats op de CO2-Prestatieladder heeft gehaald.

CO2-neutraal, klimaatneutraal en afvalloos
Ze horen nu bij een kleine groep organisaties die actief en gecontroleerd de CO2-voetafdruk afbouwt. Zo is het Huis der Provincie al volledig gasloos, net als het steunpunt in Doesburg. Het steunpunt in Stroe heeft 230 zonnepanelen, waardoor er meer energie wordt opgewekt dan verbruikt. De Provincie Gelderland scheiden afval beter en stimuleren CO2-neutraal rijden actief. Jan Markink: “We hebben nu volledig inzicht in hoeveel CO2-uitstoot we in onze provincie hebben, met name op onze provinciale wegen. Met onze elektrische provincieauto’s willen we graag het goede voorbeeld geven en anderen stimuleren.” Onder klimaatneutraal verstaan zij naast CO2-neutraal ook energieneutraal en afvalloos.

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder laat zien waar een organisatie staat in het verminderen van de CO2-uitstoot. Bij de niveaus 1 tot en met 3 gaat het om vermindering in de eigen organisatie en vanaf niveau 4 en 5 ook van de uitstoot van partners en leveranciers. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) kent het certificaat toe.

Lees meer op: https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Gelderland-als-1e-overheid-boven-aan-de-CO2-Prestatieladder