Dieren-West is de eerste wijk in de gemeente Rheden waar serieus werk gemaakt zal worden van het aardgasloos maken van de woningen. Voor de zomer van volgend jaar moet er een ‘wijkuitvoeringsplan’ op tafel liggen dat duidelijk maakt hoe de transitie naar een nieuwe energievorm voor deze wijk eruit gaat zien.

Rheden wil in 2040 CO2-neutraal en gasloos zijn. De eerste stap is dat voor 2030 drie- tot vierduizend van de circa twintigduizend woningen van het aardgas af moeten zijn. De gemeente heeft vorig jaar al laten weten dat de gedachten daarbij uitgaan naar Velp ten zuiden van de spoorlijn, een deel van Rheden en naar Dieren boven de spoorlijn.

Inmiddels is dit idee nader geconcretiseerd. Dieren-West, als onderdeel van Dieren boven de spoorlijn, wordt de eerste wijk waarvoor een concreet plan wordt gemaakt. De gemeente heeft voor deze wijk gekozen vanwege de hoge organisatiegraad van de bewoners. Er is een werkgroep Duurzaam Dieren-West die al enkele jaren bezig is plannen te maken voor de energietransitie. Daarnaast praten woningcorporatie Vivare, netbeheerder Alliander en ondernemers mee over de plannen.

In anderhalf jaar moeten de plannen klaar zijn
Komende zomer moet er een plan van aanpak liggen, een procesbegeleider zijn gekozen en moeten er subsidies zijn aangevraagd. Tot de zomer van volgend jaar wordt gewerkt aan een transitieplan. Dit moet duidelijk maken op welke energiesoort de bewoners in de toekomst overstappen. Daarna volgt de uitvoering van de werkzaamheden die nodig zijn.

Dat nu voor Dieren-West is gekozen, betekent niet dat elders niets gebeurt. Zo wordt bekeken of Velp-Zuid op termijn aangesloten kan worden op het warmtenet van vuilverbrander AVR in Duiven. Iets soortgelijks geldt voor het dorp Laag-Soeren, dat in de toekomst wellicht zijn warmte kan betrekken van de papierfabrieken in Eerbeek. De Dierense wijk Stenfert kan misschien ook van het gas af, als deze wijk in de komende jaren wordt vernieuwd. Rheden wil ook onderzoeken of er warmte te halen is uit IJssel- of afvalwater.

Lees meer op: https://www.gelderlander.nl/rheden/dieren-west-wordt-de-eerste-gasloze-r...