Handen uit de mouwen voor de energietransitie!

Wij gaan voor duurzaamOok in Rozendaal moeten we aan de slag met de energietransitie. De resultaten van de energie-enquête van de Rozendaalse werkgroep Duurzaamheid tonen dat veel inwoners daarmee al zelf aan de slag zijn gegaan. Er zijn zelfs al twee huizen in Rozendaal aardgasvrij! Als gemeente steken we zelf natuurlijk ook de handen uit de mouwen. Samen met een groot aantal mensen en organisaties werken we op dit moment aan een Uitvoeringsagenda voor de energietransitie-opgave. Immers, om de energietransitie soepel te laten verlopen, is het van belang om samen de schouders eronder te zetten.

Hoe we dat doen? Op dit moment werken we verschillende ideeën uit tot kansrijke voorstellen op het gebied van energiebesparing of energie-opwekking. Denk hierbij aan een informatieve brochure over alternatieven voor het gebruik van aardgas in uw woning, een besparingscampagne speciaal voor monumenten-eigenaren, of  een project om samen een groot zonnedak te realiseren. Dit alles mondt uit in een concrete uitvoeringsagenda, waarvan we hopen dat die komende zomer gereed is. Dat kunnen we dan vastleggen in een ‘Rozendaals klimaatakkoord’, waarbij alle betrokken partijen verklaren zich in te zetten om de uitvoeringsagenda te realiseren.  We houden u graag op de hoogte!