De gemeente Renkum wil een duurzame gemeente zijn en zijn verantwoordelijkheid nemen in het klimaat- en energievraagstuk.

Over de gemeente Renkum

Het college en de gemeenteraad hebben de ambitie uitgesproken om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn en om de CO2 footprint en CO2 productie van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Om deze ambitie te bereiken werken we veel samen met andere gemeenten en maatschappelijke partners.