Save the (auto)date!

10 december bij Halte 2030Oude Kraan 72Arnhem

start: 19.00   <-o==o->  einde: 21.00

Autodelen komt nu steeds dichterbij!

Inmiddels zijn er drie wijken aangesloten op het project autodelen en groeit de lijst van serieuze belangstellenden.

In de wijken Angerenstein, Alteveer -Cranevelt en Arnhem West zijn in oktober en november bijeenkomsten georganiseerd over autodelen. Er zijn tijdens deze bijeenkomsten vijf deelconcepten besproken: van eenvoudig je eigen auto delen) t/m volledig ontzorgd worden in het autodelen.

Er is veel belangstelling voor de volgende 2 concepten:

  1. Met een vier of vijf huishoudens een auto delen via een landelijke coöperatie, waarbij de coöperatie een aantal zaken regelt, zoals een app waarmee je de auto kunt reserveren en openen, maandelijkse facturatie per gebruiker en een helpdesk. Afhankelijk van de groep die de auto afneemt, worden specifieke diensten door de leden zelf verzorgt (bijv. onderhoud en schoonmaken, sleuteluitgifte, etc.), of doet de coöperatie dat (tegen meerkosten). 
  2. Met vier tot vijf huishoudens een auto delen via een volledig ontzorgd concept. Je betaalt een bedrag per maand, en dan staat er een schone auto voor je klaar, te reserveren én openen via een app. Schadeafhandeling en onderhoud wordt door de aanbieder geregeld.

Er zijn twee aanbieders die naar ons idee een passend aanbod hebben, te weten CooperatieAuto en We Drive Solar. Op de bijeenkomst op 10 december zullen beide aanbieders hun concept presenteren en vragen beantwoorden.

We willen op de bijeenkomst zoveel mogelijk informatie krijgen en van gedachten wisselen, om vandaaruit voor één van de twee aanbieders te kiezen voor de drie genoemde wijken en dit mogelijk uit te breiden naar andere wijken. Het voordeel van één aanbieder is dat je  met dezelfde app werkt en je gebruik kunt maken van een andere deelauto als de meest lokale auto niet beschikbaar is.

Graag verkennen wij met jullie welke partij het best aansluit bij onze verwachtingen op 10 december 2019 van 19.00 tot 21.00 uur bij Halte 2030,  kantoorgebouw OK 72 aan de Oude Kraan 72 in Arnhem.

Kijk voor meer informatie op https://www.duurzaamcraneveer.nl/category/autodelen/