Het energieloket organiseert een aantal keren per jaar een LAB. Dit is een cursus die gratis gegeven wordt aan pioniers.

Het energieloket organiseert regelmatig LABs. Dit zijn bijeenkomsten waarin interessante en leuke onderwerpen aan de orde komen, die de kennis en ervaring bij de pioniers op het vlak van duurzaamheid vergroten. We zien het ook als netwerkbijeenkomsten om ervaringen in elkaars wijken te delen. De LABs zijn uitsluitend voor pioniers toegankelijk.

LAB

Zo zijn er LABs georganiseerd over de collectieve inkoop, ventilatie en gebruik van een thermocamera. Maar je kan ook zelf met het Energieloket een LAB organiseren.

In de agenda van het ELMG worden de LABs bekend gemaakt. Wanneer je je aanmeldt op de nieuwsbrief van het ELMG word je automatisch op de hoogte gehouden. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan op www.elmg.nl