De meest gestelde vragen over Subsidies en financiering

Welke subsidies voor energiemaatregelen in en rond de woning zijn er in de gemeente Arnhem?
  • Duurzaamheidslening gemeente Arnhem - nieuw budget van € 3 miljoen

Arnhemse woningeigenaren kunnen vanaf 3 april 2018 een duurzaamheidslening aanvragen voor energie­besparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. De lening wordt verstrekt via de SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Er is een budget van € 3.000.000,- beschikbaar. Meer informatie en het aanvraagformulier (vanaf 3 april) staat op: www.arnhem.nl/energie.

Vragen over de duurzaamheidslening gemeente Arnhem kunt u stellen per e-mail: duurzaamheidslening@arnhem.nlInformatie over de duurzaamheidslening bij de SVn kunt u vinden op https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening

Kijk voor landelijke mogelijkheden bij Subsidies en Financiering op deze website.

  • Kan ik subsidie krijgen samen met de buurt?

De gemeente wil buurtinitiatieven met een duurzame ambitie graag ondersteunen. Dat doet de gemeente op allerlei manieren, zoals door het beschikbaar stellen van "tools", ondersteuning in de communicatie, verbinden aan deskundigen of andere wijkinitiatieven, etc. Er is geen specifieke duurzaamheidssubsidie voor het ondersteunen van wijkinitiatieven. Wel kan de gemeente een initiatief in de opstartfase met een aanjaagbudget ondersteunen. Initiatieven worden op maat beoordeeld. Het is daarvoor belangrijk dat een gedegen plan met visie en concrete uitwerking wordt ingediend. Het plan moet draagvlak hebben in de wijk en moet gericht zijn op het verduurzamen van de wijk/woningen in de wijk. Vroegtijdige afstemming met de gemeente is gewenst.

Heeft u een plan? Kijk dan bij het AANjaagfonds en vraag ondersteuning aan voor uw buurt initiatief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marc.van.der.burght@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil een duurzame woning bouwen, wat kan de gemeente Arnhem voor mij doen?

Door uw woning duurzaam te bouwen krijgt u een betaalbare, energiezuinige woning die gebouwd is met respect voor het milieu. In de woning is het gezond en comfortabel verblijven.

Vindt u daarnaast belangrijk dat uw woning veilig, functioneel, flexibel in gebruik en aanpasbaar aan uw levensfase (levensloopbestendig) is?

Vraag dan uw aannemer/-architect gebruik te maken van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn). 

Gratis sublicentie GPR en advies duurzaam bouwen

De gemeente Arnhem stimuleert en faciliteert het gebruik van GPR door een gratis sublicentie van GPR aan de architect of bouwer ter beschikking te stellen. Een adviseur duurzaam bouwen kan meekijken naar het ontwerp en duurzame adviezen geven. 

Wat is GPR?

GPR meet de duurzaamheid van uw (toekomstige) woning volgens landelijke normen op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Hier komt per thema een rapport-cijfer variërend van 1 tot 10 uit. Hoe hoger de scores, hoe duurzamer de woning. Door in het programma per thema het ontwerp aan te passen kunt u het door u gewenste niveau van duurzaamheid bepalen. 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik in de gemeente Arnhem subsidie krijgen samen met de buurt?

De gemeente Arnhem wil buurtinitiatieven met een duurzame ambitie graag ondersteunen. Dat doet de gemeente op allerlei manieren, zoals door het beschikbaar stellen van ‘tools’, ondersteuning in de communicatie, verbinden aan deskundigen of andere wijkinitiatieven, etc. Er is geen specifieke duurzaamheidssubsidie voor het ondersteunen van wijkinitiatieven. Wel kan de gemeente een initiatief in de opstartfase met een aanjaagbudget ondersteunen. Initiatieven worden op maat beoordeeld. Het is daarvoor belangrijk dat een gedegen plan met visie en concrete uitwerking wordt ingediend. Het plan moet draagvlak hebben in de wijk en moet gericht zijn op het verduurzamen van de wijk/woningen in de wijk. Vroegtijdige afstemming met de gemeente is gewenst.

Heb je een plan? Neem dan contact op met Marc van der Burght: marc.van.der.burght@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies/ financiering zijn er voor het MKB in Rheden?

Wij geven om het milieu. Ons doel is om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moeten veel gebeuren. We richten ons daarbij voornamelijk op energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Kijk voor actuele informatie op https://twitter.com/rhedenco2neutr

Ondersteuning lokale projecten

Rhedense Energie Bouwers

De Rhedense Eniergie Bouwers (REB) bestaat gemotiveerde lokale ondernemers uit de bouw- en installatiesector die oplossingen bieden voor comfortabel en energiezuinig wonen. Zij laten u slimme oplossingen zien voor energiebesparing en weten alles over isoleren, energiezuinig verwarmen en energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Duurzaam Beekhuizen

Wij stimuleren en ondersteunen graag lokale initiatieven. Zoals het project 'Duurzaam Beekhuizen' waarbij verschillende partijen de krachten gebundeld hebben. Samen zorgen ze ervoor dat deze buurt in Velp mooi blijft en op een bewuste en goede manier met het milieu omgaat.

Eigen idee of initiatief?

Heeft u als ondernemer of vereniging zelf een idee of (gezamenlijk) initiatief, neem dan vooral contact met ons op, (026) 49 76 911. Dan kijken we samen hoe wij kunnen bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving.

Stimuleringsfonds duurzame maatregelen

Met het stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

Veel verenigingen omarmen deze ambitie en willen graag hun (sport)club verduurzamen door bijvoorbeeld LED verlichting aan te leggen of zonneboilers te installeren. Financiering hiervan blijkt in de praktijk vaak lastig. Het fonds, waaruit een vereniging tegen een lage rente van circa 2,5 procent een lening kan afsluiten, lost dit probleem op.

Het fonds is alleen bedoeld voor verenigingen en stichtingen, zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang. De hoogte van het investeringsfonds bedraagt € 500.000.Het uitgeleende geld komt door aflossing en (geringe) rentebetaling weer terug in het fonds waarna het beschikbaar is voor nieuwe leningen.

Als vereniging of stichting kunt u een aanvraag indienen voor een lening tussen de € 10.000 en € 50.000. Daarbij geldt dat wie het eerst komt het eerst maalt. Meer informatie, (026) 49 76 911.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Zijn er subsidies voor duurzame maatregelen voor maatschappelijke instellingen in Renkum?

Als je als maatschappelijke- of onderwijsinstelling duurzame maatregelen treft aan jouw pand(en) of schoolgebouw(en), kun daarvoor een duurzaamheidslening met gunstige voorwaarden ontvangen.

  • De doelgroep van deze duurzaamheidslening zijn verenigingen of stichtingen zonder winstoogmerk en met een maatschappelijk belang, en onderwijsinstellingen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.
  • De duurzaamheidslening geldt voor duurzame maatregelen, zowel voor bestaande technieken als innovatieve technieken die leiden tot energiebesparing en/of de productie van duurzaam opgewekte energie.
  • De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 5.000,- en maximaal € 75.000,-.
  • De looptijd van de lening is tien jaar.
  • Het rentepercentage van de lening is drie procent lager dan het 10-jaars rentetarief gehanteerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), met een minimum van één procent.
  • De afsluitkosten bedragen eenmalig € 300,- ten behoeve van de administratieve afhandeling.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidie kunnen VVE's krijgen voor zonnepanelen in de gemeente Arnhem?

De gemeente Arnhem heeft een SVn pluslening beschikbaar. Hiervan kan gebruik gemaakt worden voor het energiezuiniger maken van een pand van een vereniging (bijvoorbeeld van een sportvereniging of van een Vereniging van Eigenaren). De rente is momenteel 1,6% en de doorlooptijd is 120 maanden. Een overeenkomst kan worden aangepast aan de situatie en wensen. Op basis van een offerte voor het verduurzamen van uw verenigingspand bepaalt de gemeente Arnhem of u in aanmerking komt voor de lening en voor welk budget. Als u vragen heeft over de SVn-pluslening, of een voorbeeld leningsovereenkomst wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met Maud Wolf, maud.wolf@arnhem.nl.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62