De meest gestelde vragen over Subsidies en financiering

Kunnen we als VvE geld lenen om te verduurzamen?
1. VvE Energiebespaarlening
Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder uw reserveringen aan te spreken. De VvE dient uit ten minste 10 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze en kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk vervroegd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-). Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Voor ambitieuze VvE’s is er ook een lening met een looptijd van 30 jaar. Voorwaarde voor deze lening is dat de Vve wordt gerenoveerd naar een Zeer Energiezuinig Pakket of naar Zeer Energiezuinig Pakket+ / Nul op de Meter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening. 
 
2. Duurzaamheidslening of Stimuleringslening
Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Op de website van SVn kunt u zien welke leningen uw gemeente of provincie aanbiedt. In de voorwaarden kunt u vervolgens zien of deze lening van toepassing is op VvE’s. 
 
3. Duurzame Monumenten-Lening
De Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentaal appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de Duurzame Monumenten-Lening. 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik meedoen aan een collectieve inkoopactie van spouwmuur- en/of vloerisolatie?

Het Energieloket organiseert voor woningeigenaren in de gemeente Arnhem, Renkum en Rheden een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie met Winst uit je woning. 

Schrijf u geheel vrijblijvend in en ontvang een onafhankelijk advies op www.ELMG.nl/winstuitjewoning.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik meedoen aan een collectieve inkoopactie van zonnepanelen?

Het Energieloket organiseert voor woningeigenaren in de gemeente Arnhem, Rheden en Renkum een gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen, spouwmuur- en vloerisolatie met Winst uit je woning. 

Schrijf u geheel vrijblijvend in en ontvang een onafhankelijk advies op www.ELMG.nl/winstuitjewoning.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is het als VvE verstandig om te lenen?

Het nadeel van een lening is dat de maandelijkse bijdragen doorgaans worden verhoogd, aangezien er rente en aflossing moet worden betaald gedurende de looptijd. Het voordeel is dat er meteen besparingen gerealiseerd kunnen worden voor de (individuele) energierekening en/of de onderhoudskosten. Of deze zaken zich tot elkaar verhouden, en wat voor verhoging acceptabel is voor de VvE zal met de leden moeten worden besproken. Voor de VvE is de keuze óf de maatregelen betalen uit de eigen reserves (indien deze voldoende groot zijn) óf sparen tot de maatregelen kunnen worden betaald. In het laatste geval wordt het uitvoeren van de maatregelen uitgesteld, waardoor ook de besparingen pas later gerealiseerd kunnen worden. Het kan dus in veel gevallen verstandig zijn om met geleend geld meteen de besparingen te gaan realiseren.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Is het verstandig als VvE om te lenen?

Het nadeel van een lening is dat de maandelijkse bijdragen doorgaans worden verhoogd, aangezien er rente en aflossing moet worden betaald gedurende de looptijd. Het voordeel is dat er meteen besparingen gerealiseerd kunnen worden voor de (individuele) energierekening en/of de onderhoudskosten. Of deze zaken zich tot elkaar verhouden, en wat voor verhoging acceptabel is voor de VvE zal met de leden moeten worden besproken. Voor de VvE is de keuze óf de maatregelen betalen uit de eigen reserves (indien deze voldoende groot zijn) óf sparen tot de maatregelen kunnen worden betaald. In het laatste geval wordt het uitvoeren van de maatregelen uitgesteld, waardoor ook de besparingen pas later gerealiseerd kunnen worden. Het kan dus in veel gevallen verstandig zijn om met geleend geld meteen de besparingen te gaan realiseren. 

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidiemogelijkheden voor een VvE zijn er?

Voor een overzicht met alle subsidiemogelijkheden, zie de pagina subsidies.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidies gelden er voor zonnepanelen?

Voor zonnepanelen zijn (vaak) geen subsidies meer te verkrijgen. Soms is er regionaal of lokaal hiervoor wel een mogelijkheid. Dit is te controleren via de Energiesubsidiewijzer. Bij VvE’s die (gezamenlijk) meer dan 50 appartementen hebben, is het mogelijk om gebruik te maken van de subsidie Lokale Hernieuwbare Energieprojecten van de provincie Gelderland. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen we als VvE geld lenen om te verduurzamen?

Er zijn drie financieringsmogelijkheden voor VvE’s: 1. VvE Energiebespaarlening Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder uw reserveringen aan te spreken. De VvE dient uit ten minste 10 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10 of 15 jaar naar keuze en kan onbeperkt geheel of gedeeltelijk vervroegd boetevrij worden afgelost (met een minimum van € 250,-). Wilt u een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. U kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Voor ambitieuze VvE’s is er ook een lening met een looptijd van 30 jaar. Voorwaarde voor deze lening is dat de Vve wordt gerenoveerd naar een Zeer Energiezuinig Pakket of naar Zeer Energiezuinig Pakket+ / Nul op de Meter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening. 2. Duurzaamheidslening of Stimuleringslening Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Niet iedere gemeente of provincie heeft een Duurzaamheidslening. Op de website van SVn kunt u zien welke leningen uw gemeente of provincie aanbiedt. In de voorwaarden kunt u vervolgens zien of deze lening van toepassing is op VvE’s. 3. Duurzame Monumenten-Lening De Duurzame Monumenten-Lening is een laagrentende lening die wordt verstrekt aan VvE’s voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonumentaal appartement. De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen. De aanvrager betreft een VvE van een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex. Meer informatie en alle voorwaarden zijn te vinden op de website van de Duurzame Monumenten-Lening.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik in Arnhem een vergoeding krijgen voor het aardgasvrij maken van mijn woning?

Arnhemse particuliere huizenbezitters die voorop willen lopen bij het afsluiten van hun woning van het gas verdienen een steuntje in de rug. Daarom heeft de gemeente Arnhem een financiële regeling uitgewerkt om deze pioniers te ondersteunen. Het gaat om een bijdrage van maximaal 600 euro per huishouden. In totaal is er voor deze regeling 33.000 euro beschikbaar.

Particuliere woningeigenaren die nu al zelf hun woning aardgasvrij maken ontvangen een rekening van de netbeheerder voor het daadwerkelijk afsluiten van de aardgaskraan. Dat gaat gemiddeld genomen om een paar honderd euro per aansluiting. Om deze pioniers aan te moedigen heeft de gemeente Arnhem besloten een aanzienlijk deel van deze afsluitkosten te vergoeden. In ruil daarvoor vraagt de gemeente deze pioniers om mede-ambassadeur te zijn voor gasloos wonen. Bijvoorbeeld door af en toe hun woning open te stellen voor Arnhemmers die vragen hebben over gasloos wonen.

Hoogte vergoeding

De vergoeding die de gemeente beschikbaar stelt varieert. Bewoners van een flatwoning ontvangen maximaal 300 euro en bewoners van een laagbouwwoning maximaal 600 euro. Dat heeft te maken met het verschil in kosten die de netbeheerder rekent voor het afsluiten van een flat (gestapelde woning) of een laagbouwwoning.

Aanvragen

Aanvragen voor deze financiële tegemoetkoming kunnen vanaf 1 november 2019 worden ingediend via Subsidie pioniersbijdrage afsluitkosten aardgas. De tegemoetkoming in de kosten geldt met terugwerkende kracht voor afsluitingen vanaf 1 januari 2019. De regeling geldt tot 1 januari 2022 of tot het moment dat het budget op is.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor de realisatie van een collectief zonnesysteem?

Beslisboom Zon

Stel, je ziet kans om op een locatie (dak of grond) een collectief zonnesysteem te realiseren. Welke financieringsmogelijkheden zijn er dan? Kun je een zonneproject rendabel maken? De beslisboom Zon geeft je inzicht in de mogelijkheden en helpt bij het doorrekenen van kansrijke opties. Zo kun je gericht aan de slag om de businesscase vorm te geven!

Op dit moment zijn er twee stimuleringsregelingen om de businesscase voor een zonnepark op te baseren: 

Gebruik de Beslisboom Zon om te bekijken welke regeling voor jouw project het meest voor de hand liggend is. En bereken welk rendement dat ongeveer oplevert.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kun je in de gemeente Rheden een stimuleringsregeling Nul-op-de-meter (NOM) aanvragen?

Vanaf 1 januari 2019 heeft de gemeente Rheden de Stimuleringsregeling Nul-op-de-Meter (NOM). Met deze regeling kunnen woningeneigenaren tot € 50.000,- lenen om hun woning naar nul-op-de-meter te krijgen. Een nul-op-de-meter woning is een woning waarin net zoveel energie wordt opgewekt (door zon, wind of warmtepompen) als verbruikt, gemiddeld over een jaar tijd.

Voorwaarden

 • Je hebt een eigen bestaande of nieuw te bouwen woning in de gemeente Rheden
 • Je bent jonger dan 75 jaar
 • Je bent nog niet gestart met de werkzaamheden

Kenmerken

Aanvragen indienen kan vanaf medio januari 2019 via de website van de gemeente Rheden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan ik een duurzaamheidslening aanvragen in de gemeente Rheden?

Vanaf 1 januari 2019 zijn er 2 duurzaamheidsregelingen voor woningeigenaren in Rheden: de Duurzaamheidslening en de Stimuleringsregeling Nul-op-de-Meter (NOM). Je kunt hiermee je woning verduurzamen en zo de energielasten verlagen. Deze regelingen dragen bij aan een energieneutrale, klimaatbestendige en asbestvrije gemeente.

De Duurzaamheidslening is een lening tegen gunstige voorwaarden waarmee je energiebesparende, klimaatbestendige en asbestsaneringsmaatregelen, in en aan je bestaande of nieuw te bouwen woning financiert. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen, isolatie, groene daken en de asbestsanering van het dak. Voor deze lening is € 2.000.000 beschikbaar.

De Stimuleringsregeling NOM-woningen is voor maatregelen die een woning Nul Op de Meter (NOM) of bijna NOM maken. Voor deze lening is € 250.000 beschikbaar.

Voorwaarden

 • Je hebt een eigen bestaande of nieuw te bouwen woning in de gemeente Rheden
 • Je bent jonger dan 75 jaar
 • Je bent nog niet gestart met de werkzaamheden

Kenmerken

 • Leenbedrag tussen de € 2.500 en € 25.000 (Duurzaamheidslening)
 • Leenbedrag tussen de € 25.000 en € 50.000 (Stimuleringsregeling NOM-woningen)
 • Looptijd lening: 10 jaar tot 15 jaar
 • Toets kredietwaardigheid door Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
 • Huidige rente ongeveer 1,5%. Rente wordt vastgesteld op datum van binnenkomst aanvraag.

Aanvragen indienen kan via de website van de gemeente Rheden.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen ondernemersorganisaties subsidie krijgen voor begeleiding van energiebesparing bij bedrijven en instellingen?

Een groot aantal bedrijven moet maatregelen nemen die energie besparen en zich binnen 5 jaar terugverdienen.  De provincie Gelderland heeft sinds 1 januari 2018 een bijdrage beschikbaar voor ondernemersorganisaties van winkelcentra, bedrijventerreinen en branches, die inzicht willen hebben in het energieverbruik en besparingskansen van bedrijven.

Provinciale subsidie: Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemersorganisaties die individuele bedrijven informatie geven over energiescans en begeleiden bij het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen.

Voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat de plannen ook gefinancierd worden door anderen. Meestal zijn dit gemeenten. Zij betrekken vaak ook scholen, sportverenigingen en zorginstellingen, zodat deze aanpak breder gaat. Ook moeten omgevingsdiensten een positief advies geven. De provincie heeft voor deze plannen in totaal €1 miljoen beschikbaar. De subsidie is niet bedoeld voor het financieren van energiebesparende maatregelen.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Hoe kan ik als ondernemer met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen?

Met een duurzame bedrijfsvoering kun je kosten besparen. Bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame energie. Bovendien kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van je bedrijf. Je onderscheidt je van de concurrenten.

Bij duurzaam ondernemen gaat het om de balans tussen de 3 p’s: people, planet, profit. Dit betekent dat je in de bedrijfsvoering rekening houdt met de effecten op werknemers, het milieu en de maatschappij. Het is een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Vaak leveren investeringen in duurzaamheid en energiebesparende maatregelen kostenbesparingen op.

Op de website van het Ondernemersplein vind je informatie en tips over duurzame bedrijfsvoering:

 • Bepaal wat je duurzaam wilt doen in jouw bedrijf
 • Kies voor duurzame energie
 • Maak gebruik van financiële regelingen
 • Pak het strategisch aan
 • Gebruik de Regeling Groenprojecten

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Ik wil als MKB duurzaam investeren. Levert dat belastingvoordeel op?

Milieu investeringen

Ondernemers die investeren in elektrische bussen, duurzame gebouwen of het efficiënter omgaan met grondstoffen kunnen in 2019 gebruik maken van fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Bedrijven die investeren in technieken die op de Milieulijst 2019 staan, kunnen tot 36% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. De nieuwe Milieulijst biedt belastingvoordeel voor duurzame gebouwen, innovatieve afvalverwerkingstechnieken en vele andere vernieuwende milieutechnieken.

Energie investeringen

Wil je als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. 

Bedrijven die investeren in op de Energielijst 2019 genoemde technieken kunnen tot 54,5% van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) wil het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan energiebesparing en duurzame economische groei.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een schoolbestuur subsidie krijgen voor advies voor het verduurzamen van de school?

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw school verduurzamen of verfrissen? Vanaf 3 oktober 2016 kunt u subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Waar krijgt u subsidie voor?

 • de inhuur van een expert voor advies om energiebesparende maatregelen te treffen
 • de inhuur voor een expert voor advies om duurzame energiebronnen te benutten
 • de inhuur van een expert voor advies voor het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Een schoolbestuur kan maximaal één aanvraag indienen. Er is ruimte om ongeveer 150 subsidieaanvragen te honoreren.

Green Deal Scholen

Het subsidiekader is onderdeel van de Green Deal Scholen. Het draagt bij aan het doel voor duurzame groei. In het Nationaal Energie-Akkoord is afgesproken de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Zo worden besturen gestimuleerd om daar daadwerkelijk werk van te maken.

Aanvragen

Schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs kunnen vanaf 3 oktober 2016 tot vrijdag 31 december 2017, 17:00 uur een aanvraag indienen via het e-Loket. U doet dit met eHerkenning niveau 1. 

eHerkenning

Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket. Regel dit dus op tijd.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kunnen sportclubs subsidie krijgen voor zonnepanelen en/of energiebesparende maatregelen?

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. Per 1 januari 2019 gaat deze regeling EDS op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties. De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) voert deze subsidieregeling uit.

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Voor andere voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kun je bij de regeling bekijken.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Je mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Extra subsidie voor energiebesparende regelingenVoor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw).

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd.

Welke energiebesparende maatregelen hiervoor in aanmerking komen, leest u in de Bijlage hieronder.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Kan een VVE subsidie krijgen voor onderzoek naar de mogelijkheden voor energiebesparing?

Wilt u als Vereniging van Eigenaars een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor energiebesparing? Dan kunt u vanaf 1 juli 2017 subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een onderzoek naar een Nul op de Meter (NOM)-ready aanpak. Deze aanpak houdt in dat de woning direct verbeterd wordt en verantwoord voorbereid is op een volledig energieneutraal functioneren met behulp van latere ingrepen. Uit het onderzoek dient een advies te volgen over de te nemen maatregelen. Het onderzoek moet verder duidelijk maken welke stappen een verbetering van het energielabel (een  ‘energielabelsprong’) haalbaar maken en hoe dit kan worden aangepakt.

Subsidie aanvraag

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Er is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld voor deze subsidie. U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2017 of totdat dit bedrag besteed is. 

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden en aanvraag op de website van de Provincie Gelderland


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Welke subsidie is er voor woningisolatie in de gemeente Rheden

Helaas is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor energiebesparende maatregelen in particuliere woningen. Het subsidiepotje voor 2016 is leeg. In totaal was er € 100.000 beschikbaar. Aanvragen zijn beoordeeld in volgorde van binnenkomst.

Toegekende aanvragen

Is uw aanvraag toegekend, dan moeten de maatregelen vóór 1 januari 2017 worden uitgevoerd. Eerder ontvangen subsidie uit een vorige subsidieregeling wordt in mindering gebracht.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Wat doet de gemeente Rheden voor ondernemers en verenigingen om duurzame initiatieven mogelijk te maken?

De gemeente Rheden heeft als doel om CO2-neutraal te zijn in 2040. Om dit te bereiken moeten veel gebeuren. De gemeente richt zich daarbij voornamelijk op energiebesparing, bijvoorbeeld door isolatie van woningen en productie van duurzame energie, bijvoorbeeld door plaatsen van zonnepanelen.

Met het stimuleringsfonds duurzame maatregelen (PDF, 35 kB) kunnen verenigingen en stichtingen goedkoop geld lenen voor investeringen in maatregelen die bijdragen aan een CO2-neutraal Rheden.

De Rhedense Energie Bouwers (REB) bestaat gemotiveerde lokale ondernemers uit de bouw- en installatiesector die oplossingen bieden voor comfortabel en energiezuinig wonen. Zij laten u slimme oplossingen zien voor energiebesparing en weten alles over isoleren, energiezuinig verwarmen en energie opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Wilt u zelf (op kleine schaal) duurzame energie opwekken? Er is subsidie beschikbaar voor de aanschaf van bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. De rijksoverheid stelt hiervoor 70 miljoen euro beschikbaar. Lees meer over de subsidieaanvraag en voorwaarden.

Heeft u als ondernemer of vereniging zelf een idee of (gezamenlijk) initiatief, neem dan vooral contact met ons op, (026) 49 76 911. Dan kijken we samen hoe wij kunnen bijdragen aan een schone en duurzame leefomgeving.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62