Ellecom Energie Neutraal

Zeven enthousiaste Ellecommers zijn in augustus 2018 het bewonersinitiatief Ellecom EnergieNeutraal gestart.

Vanwege de klimaatverandering gaat de energievoorziening op de schop: van fossiele naar duurzame en oneindige bronnen. Ellecom EnergieNeutraal wil haar inwoners helpen vorm te geven aan deze energietransitie, met ambitie én behoedzaamheid. “Er blijkt in Ellecom veel enthousiasme én expertise te zijn en wij bundelen deze krachten. Wij dragen met ons initiatief graag op een slimme manier bij aan een toekomstbestendig Ellecom,” aldus Frans de Laaf, één van de initiatiefnemers.

Ellecom EnergieNeutraal (EEN)E-mail: ellecomenergieneutraal@gmail.com Contactpersoon: Henk Hakken


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Werkgroep Duurzaam Dieren West

Het burgerinitiatief Duurzaam Dieren West (DDW) is eind 2016 gestart. Doel van de werkgroep DDW is het ondersteunen van de verduurzaming van de wijk Dieren West.

De werkgroep ziet zichzelf als intermediair tussen wijk(belang), gemeente en regio om de wensen vanuit deze verschillende invalshoeken op elkaar af te stemmen. Het creëert een platform voor discussie en informatie. En stimuleert wijkbewoners om samen op te trekken en te onderzoeken wat de beste opties zijn voor duurzame energie en besparing. Voor de hele wijk, dus zowel voor huiseigenaren als voor huurders. Dit doet zij o.a. met inzet van wijkavonden, werkgroepen en publicaties in het wijkkrantje de 'Goede Buur’.

Werkgroep Duurzaam Dieren West (WDDW)E-mail: duurzaam@dieren-west.nl Website: www.dieren-west.nl Contactpersoon: Gerhard Heerink, 06 10579100


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Energieteam Verbuursamen Dieren Noord Oost

In Dieren Noord Oost ondersteunt het energieteam Verbuursamen bewoners bij het verduurzamen en comfortabel maken van hun woning. Het team wil wijkbewoners bewust maken van de uitdagingen die er liggen op het gebied van de energietransitie (overgang naar duurzame energie). Daarnaast worden (gratis) adviezen gegeven bijv. met betrekking tot besparingsmogelijkheden en eigen opwek door middel van zonnepanelen. Met leveranciers van isolerende maatregelen (isolatieglas, vloer-, muur- en dakisolatie) CV-ketels/warmtepompen en zonnepanelen, zijn goede producten geselecteerd tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Alle wijkbewoners kunnen van deze speciale aanbiedingen gebruik maken, zodat ze niet zelf ‘het wiel hoeven uit te vinden’ op dit gebied en niet teveel betalen. Samen met andere energieteams en bewoners organisaties en de gemeente Rheden wordt nagedacht over de aanpak van energietransitie in de gemeente en de mogelijkheden om inwoners daar zoveel mogelijk in te laten participeren.

Energieteam Verbuursamen DiNO

E-mail: verbuursamen@dierennoordoost.nl
Contactpersoon Fred Haandrikman, 06 21 59 55 29


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Werkgroep Energie Rheden

De Werkgroep Energie Rheden wil bijdragen aan de klimaat- en energiedoelstellingen van de gemeente. Het belangrijkste project van de werkgroep is het onderzoeken van de mogelijkheden naar energieopwekking uit de IJssel.

Werkgroep Energie Rheden (WER)E-mail: a.assie@upcmail.nlContactpersoon: Bert Assie, 06 84 26 35 39

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 401 17 62
Abonneren op Rheden