Adviesmogelijkheden

Het ELMG biedt Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) in Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum de mogelijkheid om zonder kosten gebruik te maken van ondersteuning bij het verduurzamen van het VvE-gebouw.Het ELMG werkt daarvoor samen met de adviseurs van de AdviesBrigade. Zij geven VvE-besturen of -commissies voorlichting over de kansen, voordelen en mogelijkheden van verduurzaming en helpen VvE’s om tot besluitvorming te komen over concrete maatregelen voor het verlagen van het energiegebruik en de kosten ervan. De adviseurs helpen bij de opdrachtverlening door de VvE voor een Energieadvies en begeleiden het bestuur van VvE’s bij de besluitvorming over de uitkomsten daarvan.Voor deze adviesmogelijkheden kunt u contact opnemen met het ELMG via 085 303 06 70 of de AdviesBrigade via 026 312 79 73.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Duurzaam Onderhoudsplan (MJOP)

Waar bij regulier onderhoud de instandhouding van het gebouw centraal staat, is het uitgangspunt bij duurzaam onderhoud om verbeteringen door te voeren. Deze verbeteringen zijn bijvoorbeeld op energetisch vlak: energie besparen door beter isoleren, duurzame vormen van verwarmen en energie opwekken.

Voor- en nadelen van Duurzaam OnderhoudOmdat het ambitieniveau voor de kwaliteit van het gebouw hoger komt te liggen, kan het tot gevolg hebben dat de servicebijdrage van de VvE hoger wordt. Daar tegenover staat dat de woningen een waardevermeerdering kunnen doormaken of dat de energielasten van de bewoners dalen. Door het opbouwen van een gezonde reservebalans voorkom je bovendien dat individuele leden moeten bijbetalen als er (plotseling) een grote onderhoudspost moet gebeuren. Daarnaast is er op basis van een MJOP inzicht in de staat van het gebouw, de restauratieopgave en de mogelijke energetische verbeteringen.

Meerjaren Duurzaam OnderhoudsplanEen MJOP (Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan) is een plan waarin het onderhoud van het gebouw in een planning voor 15 jaar is opgenomen. Het plan bevat een nulmeting waarin de huidige onderhoudsstaat is opgenomen. Vervolgens geeft het in de tijd aan welke (herstel)werkzaamheden nodig zijn om het gebouw in een goede staat te houden. Daarnaast geeft het aan welke verbeteringen van het gebouw mogelijk zijn, waardoor het gebouw energiezuiniger, gezonder en comfortabeler wordt. Het RVO biedt bovendien subsidie voor VvE’s die een MJOP willen laten opstellen.

Wanneer jouw gebouw geschikt is om tot Nul op de Meter (ready) te transformeren, toont het MJOP aan welke maatregelen wanneer daarvoor nodig zijn. Hierbij kan een grootschalige renovatie in een keer plaatsvinden, of er kan in stappen naar Nul op de Meter (ready) toegewerkt worden.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Duurzaam verwarmen

Ruim 90% van de gebouwen in Nederland worden momenteel nog op aardgas verwarmd. Dit is een fossiele brandstof dat bovendien in Nederland steeds schaarser wordt. Er zijn meerdere mogelijkheden om uw gebouw duurzaam te verwarmen. Dit kan onderdeel zijn van een totaalplan om uw gebouw Nul op Meter of NOM (Ready) te maken.

De eerste stap is om te onderzoeken hoeveel u op warmte kunt besparen. De volgende mogelijkheden zijn veelal het onderzoeken waard:

DakisolatieGevelisolatieVloer- of bodemisolatieEnergiezuinige beglazing

De resterende warmtevraag kan dan worden ingevuld door het duurzaam opwekken van warmte. Wanneer het gebouw  goed is geïsoleerd is, kan gebruik gemaakt kan worden van  lagetemperatuurverwarming (maximaal 55 graden) door middel van een warmtepomp.

Een andere manier om een gebouw duurzaam te verwarmen is door middel van een biomassaketel of pelletkachel. Hoewel dit bespaart op het aardgasverbruik, worden er wel vraagtekens gezet bij het duurzaamheidsgehalte van deze verwarmingsmethoden. Dit heeft vooral te maken met de fijnstofuitstoot.

Een zonneboiler kan daarnaast de warmtevraag voor het tapwater invullen.

Is het gebouw niet geschikt om over te gaan op één van deze verwarmingssystemen? Wellicht is het ook mogelijk om aangesloten te worden op een lokaal warmtenet. Informeer bij uw gemeente of er een warmtenet in de buurt van uw gebouw is (of komt) en of deze op een duurzame bron is aangesloten.

 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Duurzaamheidslening

Gemeenten stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee je tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan je woning financiert.

Niet elke Gelderse gemeente  heeft een Duurzaamheidslening. Op de website van SVn kun je zien of jouw gemeente de lening aanbiedt. De rentepercentages en voorwaarden verschillen per gemeente.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Energie besparen

Het besparen van energie kan  onderdeel zijn van een totaalplan om je gebouw Nul op Meter of NOM (Ready) te maken. De duurzaamste energie is de energie die je niet verbruikt. Het is altijd verstandig om te kijken in hoeverre er mogelijkheden zijn om energie te besparen in uw gebouw.

Mogelijkheden om elektriciteit te besparen:

LED-verlichtingEnergiezuinige liften

Mogelijkheden om te besparen op warmte:

DakisolatieGevelisolatieVloer- of bodemisolatieEnergiezuinige beglazing

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Energie opwekken

Het opwekken van energie kan onderdeel zijn van een totaalplan om je gebouw Nul op Meter of NOM (Ready) te maken. Er zijn meerdere mogelijkheden om duurzame energie voor uw gebouw op te wekken.

Het opwekken van elektriciteit kan door middel van:

Zonnepanelen(Kleine) windturbines

Het opwekken van warmte kan door middel van een:

ZonneboilerWarmtepompPelletkachel / Biomassaketel

Lees hier ook meer over het duurzaam verwarmen van jouw gebouw.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Energiezuinige liften

Voor VvE’s die beschikken over een gezamenlijke lift, zijn er mogelijkheden om energie te besparen. Liften gebruiken energie voor het vervoeren van personen en voor de verlichting.

Maatregel

 • Stimuleer gebruik van de trap
 • Zorg dat de verlichting alleen brandt wanneer de lift in gebruik is. In sommige liften blijft de verlichting altijd aanstaan. Installeer een stand-by schakeling. Het aangaan van de verlichting en eventueel de airco wordt hiermee gekoppeld aan het gebruik van de lift. De verlichting gaat pas aan wanneer de deuren openen. Na het verstrijken van een vooraf ingestelde tijd worden cabineverlichting en -ventilatie automatisch uitgeschakeld en schakelt de signalering op stand-by. Zo vermindert o.a. de warmte in de liftcabine en hoeft er minder gekoeld te worden. Aanwezigheidsdetectie voorkomt dat de verlichting uitschakelt wanneer er zich nog mensen in de lift bevinden.
 • Bij een geschikte elektronische liftbesturing kunnen ook andere functies, zoals de displays in de lift, worden uitgeschakeld als de lift ‘stand-by’ is.
 • Vervang halogeenspots door led-verlichting. Led-verlichting is energiezuiniger dan conventionele verlichting en kan bovendien goed tegen vaak aan en uit schakelen.
 • Verwijder eventueel aanwezige scheidingstrafo’s. Dit kan door de nulleider door te trekken.
 • Als een motor vervangen moet worden, laat hem dan vervangen door een zuiniger type motor.
 • Zorg voor een efficiënte balancering: kies het contragewicht op basis van realistisch gebruik. Dat bespaart vaak meer dan 20% op het benodigde hijsvermogen en daarmee op de gebruikte energie. Voorbeeld: als een lift 1.000 kg mag vervoeren maar er passen maar 10 personen in, zal er vrijwel nooit meer dan 750 kg worden vervoerd. Contragewicht = eigen gewicht van de lift + 50% van de maximale hijslast (in dit voorbeeld 375 kg).
 • Bij veelgebruikte liften in hoge gebouwen kan het lonen om een bestaande lift te voorzien van een energieterugwinsysteem waarmee remenergie wordt teruggewonnen en op andere nuttige wijze wordt gebruikt.
 • Om de piekbelasting te verlagen kan een liftvolgordeschakeling worden toegepast. Deze schakeling zorgt ervoor dat meerdere liften niet tegelijk in werking worden gezet als dit niet noodzakelijk is.
 • Zorg dat de verwarming van de liftschacht zo laag mogelijk wordt ingesteld. Als de eventuele verwarming niet is voorzien van een thermostaat, zorg dan voor een thermostaat.

Bij vervanging of nieuwbouw van liften kun je nog meer energie besparen:

 • Kies voor een tractielift in plaats van hydraulische lift.
 • Kies voor een lift met minimaal energielabel B (volgens richtlijn VDI 4707-1 voor in gebruik zijn van de lift). Per labelstap daalt het elektriciteitsverbruik met bijna een factor 2. Zo schelen label B en label E een factor 5, wat een besparing van ruim 80% oplevert.
 • Kies, zeker bij een lift die weinig wordt gebruikt, voor een laag vermogen in stand-by: minder dan 50 Watt is haalbaar.
 • Om een piek in het elektriciteitsverbruik te beperken kunt u kiezen voor een lift met een lage aanloopstroom (energieverbruik bij opstarten van de lift).

Naast het energieverbruik van de lift zelf is het ook van belang dat de lift onderhoudsarm is. Uit onderzoek blijkt dat een lift 23 dagen kan bewegen op de energie die verbruikt wordt voor het oplossen van een gemiddelde storing.

Kosten

Besparing op elektriciteitsverbruik is afhankelijk van het type lift en de gebruiksfrequentie. Energiezuinige liften zijn over het algemeen niet duurder dan standaard liften.

Als de elektriciteitsaansluiting een grotere capaciteit heeft dan 3 × 25 Ampère, zijn de extra vaste kosten aanzienlijk. Bij 3 × 35 Ampère is dit bijvoorbeeld € 400 per jaar meer, bij 3 × 80 Ampère is dit € 1.130 meer.

Financiering en subsidies

Voor zover bekend zijn er geen subsidieregelingen voor het aanpassen of vervangen van een lift voor een VvE. De duurzaamheidslening en de VvE-energiebespaarlening zijn hier ook niet geschikt voor.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van Duurzaam MKB.

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Financiering

Na het opstellen van een energieadvies of Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan weet de VvE welk investeringsbedrag nodig is voor de gewenste aanpak van het gebouw. Wellicht heeft uw VvE voldoende reserves om deze aanpak uit te voeren. Met toestemming van de ALV kunnen dan de verduurzamingsmaatregelen worden doorgevoerd.

Doorgaans is het eigen vermogen niet voldoende voor dergelijke investeringsbedragen.  We wijzen u graag op de volgende financieringsmogelijkheden:

DuurzaamheidsleningVvE Energiebespaarlening

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
ISDE-subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers en warmtepompen. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. VvE’s vallen onder de laatste groep.

Budget en looptijd

De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Deze maatregel is onlangs weer verlengd. In 2019 is er € 100 miljoen subsidie beschikbaar voor zakelijke gebruikers en particulieren. Wilt je weten hoeveel budget er nog beschikbaar is? Bekijk de Stand van zaken ISDE.

De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler of warmtepomp en de energieprestatie. Daarnaast worden er technische eisen gesteld aan de apparaten die in aanmerking komen. Lees hier voor welke apparaten de ISDE geldt.

 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor ISDE moet u voldoen aan bepaalde voorwaarden. Lees goed de Voorwaarden ISDE Zakelijke gebruikers.

Aanvragen

Gaat je de ISDE subsidie aanvragen? Doorloop eerst het ISDE Stappenplan voor je aanvraag. Om de subsidie aan te vragen heeft je eHerkenning nodig. Aanvragen kan online via mijn.rvo.nl.

 

Deze informatie is afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Laag BTW-tarief isoleren van woningen

Deze website  is nog in ontwikkeling. Hier verschijnt binnenkort een pagina over het laag btw-tarief voor het isoleren van woningen. Heeft u nu al hier een concrete vraag over, neem dan contact met ons op.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Nul op de Meter (ready)

Bij een Nul op de Meter-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Bij een VvE betekent dit dat de gehele VvE evenveel, of meer, energie opwekt dan nodig is voor het gebouw (bv. collectieve lift) en de individuele huishoudens. Dit is mogelijk door het upgraden van de woning, o.a. door betere isolatie, slimme installaties en eigen energie opwek.

Voor veel VvE’s is het een grote stap om direct over te gaan tot Nul op de Meter (NOM). Een tussenstap in het proces van verduurzaming is het zogeheten NOM Ready. Dit betekent dat het energieverbruik binnen de VvE zoveel mogelijk gereduceerd wordt, om op termijn alsnog volledig richting NOM te gaan. Hierbij worden zogeheten ‘no-regret’ maatregelen genomen: maatregelen die toekomstige ingrepen niet in de weg staan.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Procesondersteuning Energiebesparing Vereniging van Eigenaren

De Provincie Gelderland verstrekt subsidie voor het inhuren van deskundigen voor het voorbereiden van een Nul op de Meter-renovatie van woningen (NOM) of voor een directe verbetering van de woningen zodat deze mogelijk wordt (NOM-ready situatie). Het gaat daarbij om het opstellen van een uitvraag voor het renoveren of verbeteren van een gebouw, het beoordelen van offertes van bouw- en installatiebedrijven, het begeleiden van uw VvE bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering.

De subsidie bedraagt ten hoogste 90% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 35.000.

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De VvE heeft ten minste 10 wooneenheden en is ingeschreven bij de KvK
 • Er is een scan of vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de haalbaarheid van NOM (ineens of in stappen), waarbij de organisatorische en juridische bevindingen op basis van de splitsingsakte worden meegenomen. Daarnaast geeft het inzicht in een beschrijving van de voor een NOM-renovatie benodigde bouwkundige en technische maatregelen, de energetische effecten door het uitvoeren van deze maatregelen, een indicatie van de kosten van deze maatregelen, het effect van deze maatregelen op de financiële positie van de aanvrager (inclusief liquiditeitspositie) en een beschrijving van het proces dat nodig is om deze maatregelen te treffen. Voor deze scan is ook subsidie mogelijk.
 • De externe deskundigen mogen geen lid zijn van de VvE of de beheerder zijn van de VvE
 • De externe deskundigen moeten zijn geselecteerd uit ten minste drie offertes
 • De externe deskundigen moeten aantoonbaar ervaring hebben op het terrein waarop zij worden ingeschakeld
 • De externe deskundigen spelen nu en in het vervolg van het proces geen rol als of in opdracht van aanbiedende of uitvoerende partijen

Wilt je de subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij begeleiden je graag bij de indiening van de aanvraag.

Let op: voor de subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. Je kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is. Hierbij geldt op = op.

 

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Subsidie energieadvies en procesbegeleiding

Wilt je weten hoe je in jouw gebouw(en) de energieprestaties kunt verbeteren, wat de kosten zijn en wat het gaat opleveren? Laat dan een energieadvies opstellen. Met een energieadvies leg je de basis om de juiste maatregelen te nemen.

Energieadvies

Voor een energieadvies komt een erkend energieadviseur je gebouw(en) ter plekke onderzoeken. Zij bekijkt de situatie van het gebouw en de installaties. In het energieadvies beschrijft de adviseur vervolgens wat de energieprestatie van het gebouw is in de huidige situatie. Ook geeft zij advies over welke energiebesparingsmaatregelen je kunt nemen, wat de voor- en nadelen zijn en nog meer. Tot slot staat in het energieadvies een algemene uitleg over het mogelijk realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een Nul op de Meter-woning.

Energieadvies met procesbegeleiding

Voor het aanvragen van een energieadvies met procesbegeleiding geldt dat de VvE, op basis van het energieadvies, besluit om binnen 5 jaar minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd en een afschrift van het besluit moet worden meegestuurd met de aanvraag. Het energieadvies kan ook worden aangevraagd in combinatie met een MDOP.

Voorwaarden

De algemene voorwaarden voor de subsidie vind je op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Subsidie lokale hernieuwbare energieprojecten

Heeft je in jouw buurt een project voor groene (hernieuwbare) energie? Dan kan je subsidie aanvragen. Je kan subsidie aanvragen voor de uitvoering van lokale projecten voor groene (hernieuwbare) energie. Subsidie kan ook worden aangevraagd door Verenigingen van Eigenaars (VvE).

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • De VvE dient uit ten minste 50 natuurlijke personen wonend op 50 verschillende adressen te bestaan*;
 • De financiële deelname van de VvE bedraagt ten minste 25% van de kosten;
 • Het lokale hernieuwbare energieproject heeft een terugverdientijd van minimaal vijf jaar;
 • Het lokale hernieuwbare energieproject vormt onderdeel van (is aard en nagelvast verbonden met) het gebouw of groep van gebouwen van de VvE.

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten, met een minimum van €3.500 en een maximum van €100.000. Wilt je de subsidie aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij begeleiden je graag bij de indiening van de aanvraag.

Je kan deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2019. Voor deze subsidie is een bepaald bedrag beschikbaar gesteld. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag besteed is.

 

* Het is ook mogelijk om met meerdere (kleinere) VvE’s één aanvraag te doen, mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat deze aanvraag minimaal 50 verschillende adressen omvat.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
VvE Energiebespaarlening

Wilt je als VvE aan de slag met de verduurzaming van je appartementencomplex? Dat is mogelijk met de VvE Energiebespaarlening. Met de Energiebespaarlening kunt je energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren, zonder je reserveringen aan te spreken.

De VvE dient uit ten minste 10 wooneenheden te bestaan. De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 30 jaar naar keuze. Voor offertes vanaf 21 januari 2019 is een vergoedingsclausule van toepassing. Op deze leningen mag je maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom per jaar vergoedingsvrij aflossen. Wilt je een groter bedrag in één keer aflossen kan dat, echter betaalt je daar een vergoeding voor. Bij tussentijds aflossen moet je minimaal € 250,- aflossen.

Wilt je een lening aanvragen voor zonnepanelen? Dat kan, maar alleen i.c.m. een andere maatregel. Je kunt maximaal 75% van de VvE Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Meer informatie kun je vinden op de website van de VvE Energiebespaarlening.

 


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Zonnepanelen alleen voor de gezamenlijke voorzieningen

Een appartementencomplex verbruikt energie die gebruikt wordt door alle leden van de VvE. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de lift in het gebouw en de lampen in de gang. Zonnepanelen die stroom leveren voor de gehele VvE zorgen ervoor dat dergelijke voorzieningen energie ontvangen. De omvormer komt in dit geval terecht in een gezamenlijke meterkast. Het voordeel van deze optie is dat de servicekosten voor gemeenschappelijke stroom geleidelijk lager worden. Een ander voordeel is dat het relatief eenvoudig te realiseren is omdat de stroom niet wordt verdeeld (en omgevormd) naar de individuele leden. Dat is tegelijkertijd ook het nadeel. Hiermee bestaat voor leden van de VvE geen mogelijkheid om individueel gebruik te maken van de opgewekte zonnestroom.


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70
Zonnepanelen met per appartement een omvormer

Wanneer VvE-gebouwen de opgewekte zonnestroom willen verdelen onder de individuele leden kan het beste gebruik worden gemaakt van een zonnestroomverdeler of de postcoderoosregeling. In sommige gevallen is dit voor VvE’s te kostbaar, bijvoorbeeld als de VvE maar over een beperkt aantal woningen beschikt. In dit geval is het mogelijk om de opgewekte zonne-energie direct te verdelen naar de leden en deze per appartement door voor ieder appartement een omvormer aan te schaffen. De omvormer zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om in de wisselstroom van het elektriciteitsnet. Om opbrengstverliezen te beperken kan de omvormer het beste dicht bij de panelen geplaatst worden. De omvormer maakt een licht zoemend geluid, dat als storend kan worden ervaren.

Op de VvE-vergadering geven de VvE-leden toestemming aan de leden die zonnestroom willen gebruiken om het dak hiervoor te gebruiken. Het is aan te raden om onderling af te spreken welk deel van het dak (en hoeveel panelen) er per appartement gelegd worden. De zonnepanelen zijn in eigendom van de individuele leden, en dus niet van de VvE.

Een voorbeeld: een VvE met zes leden wil het dak vol leggen met zonnepanelen en alle individuele leden willen er gebruik van maken. Er zijn geen gezamenlijke voorzieningen die stroom verbruiken. Er is ruimte voor 36 panelen op het dak. Op de VvE vergadering stemmen de leden ermee in dat voor elk lid 6 panelen op het dak mogen worden gerealiseerd. Een installateur wordt gevraagd om de bekabeling en de omvormer per appartement te realiseren. De panelen en de omvormer komen in eigendom van de individuele leden en de kosten zijn ook voor de leden zelf (en niet voor de VvE).


Is uw vraag niet beantwoord? Bel 085 303 06 70